top of page

אחרי החגים / נעם חורב

אחרי החגים הכל יתבהר

הגשם יבוא בעיתו

והאור יחזור אל עיניו של עיוור

כמו חייל החוזר אל ביתו


אחרי החגים הכל יתעגל

ישכים גם הלב שנרדם

ונלמד אז לסמוך על דרכו של האל

ועל תום כוונת האדם


אחרי החגים הכל יתרכך

ברזל יהפוך לנוצות

והיופי הזה, שבא והולך -

יישאר ויפיל מחיצות


ונצמיח אז פנימה שורשי נחמה

ונהיה קצת פחות מודאגים

ובינתיים נשב לחכות בדממה

שיגיע אחרי החגים.

Opmerkingen


פוסטים נבחרים
bottom of page