top of page

איך מסבירים לילד / נעם חורב

איך מסבירים לילד מלחמה

איך מסבירים לו חיילים באדמה

ופצע מדמם בנשמה.


איך מסבירים לילד

למה אף אחד לא בא

אל ילדי השמש שרקדו במסיבה

איך מסבירים

יתגדל ויתקדש שמיה רבא.


איך מסתכלים לילד בעיניים

איך מסבירים לו אבא שקובר בן.

אבא שקובר שניים.


איך מסבירים לילד

שטיח מוכתם בדם

ומה יעשו עם כל האנשים

שעקרו אותם מביתם.

איך מסבירים עסקאות בבני אדם.


איך מסבירים לילד

מלאכים שחוזרים בארונות

ולמה התכוונה זאת שאמרה:

״שלא נדע מה עושים שם לבנות.״


איך מסבירים לילד מלחמה

צעצוע חרוך בתוך הערימה

יצר נקמה

ופחד קיומי.


איך מסבירים לילד

את מה שאני לא יודע

להסביר לעצמי?

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page