top of page

אמונה / נעם חורב

וכששאלתי את סבא בסוף היום:

״איך אתה עדיין מאמין באלוהים,

אחרי שחזרת מאותו הגיהינום

אחרי כל המוות שראית בחיים״

הוא הצמיד בבת אחת

את הכיפה אל הראש

והתקרב אליי לאט,

בזהירות

כדי ללחוש:

״אם חס ושלום

אתייצב שוב מול שערי הגיהינום

ואזדקק להינצל -

אני רוצה שיהיה לי

למי להתפלל.״

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page