top of page

אמונה / נעם חורב

וכששאלתי את סבא בסוף היום:

״איך אתה עדיין מאמין באלוהים?

אחרי שחזרת מאותו גיהנום

אחרי כל המוות שראית בחיים.״


הוא הצמיד בבת אחת

את הכיפה אל הראש

והתקרב אליי לאט,

בזהירות

כדי ללחוש:


״אם חס ושלום

אתייצב שוב מול שערי גיהינום

ואזדקק להינצל -

אני רוצה שיהיה לי

למי להתפלל.״

Opmerkingen


פוסטים נבחרים
bottom of page