top of page

אצבעות / נעם חורב

ואז אמרת לי:

״איך אתה כותב...

כל מילה שלך שוברת את הלב.

זה כאילו שיוצא לך אור מהאצבעות,

פשוט מדהים לראות.״

והנהנתי כמו תמיד

ולא הצלחתי להגיד

את מה שאנשים לפעמים

שוכחים -

אני לא כותב מהאור באצבעות,

אני כותב

מהחתכים.

Comentarios


פוסטים נבחרים
bottom of page