top of page

ביחד / נעם חורב

בזמן האחרון אתה הולך קצת לאיבוד

כדי למצוא שוב את הדרך, ביחד ולחוד

וזה בסדר, אני כאן - אם תיתן לי רק לגעת

להקשיב זה כישרון של מעטים, אני יודעת

אז תיתן לעצמך לאבד את הכוחות

גם גיבורים בלילה חוזרים אל השמיכות

אני שומרת בשבילך רגעים קטנים של אור

ומכירה אותך יותר טוב מעצמי - אתה תחזור

עכשיו אתה מביט בי והגב שלך רועד

זה בסדר קצת לבכות, זה בסדר לפחד

אז תיתן לי את היד לרגע אמיתי

אני נשארת כאן איתך כמו שנשארת שם איתי

אז בוא נשתוק ביחד

נשב עכשיו קרוב

אני לא טובה בלדבר

אני יודעת לאהוב

עד עכשיו נתת

תלמד גם איך לקחת

אני רואה כבר איזו דלת

בוא נצא מזה ביחד.

Kommentit


פוסטים נבחרים
bottom of page