top of page

בכל מקום / נעם חורב

אני רואה אותך, אמא,

בכל מקום -

בכל פניה,

בכל חלום

בכל גרגיר של חול בים,

את נמצאת שם, בכולם.

אני רואה אותך בכל פרוזדור

ביד האוספת לחיבוק

בכל מלכה עם כתר אור

בכל אישה כפופה בשוק

אני רואה אותך על הרציף

בתחנות חיי, ההן

בריח אקונומיקה חריף

במה שיש, במה שאין

בקופסאות של אוכל חם

במסרגות נוקשות בקור

שניה לפני שאני נרדם

או כשאני חצי שיכור

בתנועות כדרור מיומנות

של קובה צף בתוך מרק

בחילופי כל העונות

בכתם שמש מדויק

בספירלת הקליפה

של תפוח מקולף

בשקע ראש על הספה

בשיר ערש מכושף

בצמרמורת שבעורף

במזוזה על המשקוף

ברכות שמיכת החורף

או בחוזק האגרוף

בהבטחות בהן כשלתי

כי לא הצלחתי לקיים

בשירים שאז התחלתי

ולא ידעתי לסיים

אני רואה אותך בדלת

ומשהו פתאום נרעד בי

אני רואה אותך בפני הילד

שעדיין לא נולד לי.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page