top of page

בצד של הטובים / נעם חורב

תעשה היום משהו אחד קטן וטוב

תעזור לזקנה לחצות את הרחוב

תגיד "בבקשה" ו"תודה" ו"סליחה"

תחזור עם זר פרחים בהפתעה לאשתך


תשאיר צלוחית עם מים לחתול של השכונה

תחייך למלצר בקפה שבפינה

תתאפק שלא לצפור כשמתחלף שוב הרמזור

תן לזאת שאחריך לעקוף אותך בתור


תתלה את הציור של הילד על הקיר

תגיד "שלום" במעלית לשכן שאתה לא מכיר

תיתן כמה שקלים לקבצן שבחלון

תפתח בשקט את התיק לשומר של הקניון


תקום באוטובוס לאישה עם התינוק

כשהנהג זורק בדיחה, תשתדל טיפה לצחוק

תנסה להיות איש טוב כי אין לנו ברירה

גם אם זה קשה, גם אם חם נורא


תפיץ טיפה של אור היכן שעוד חשוך

לפעמים קורים ניסים במקום הכי נמוך

והימים ימי בצורת, ימי דמע עצובים

אנחנו צריכים אותך איתנו, בצד של הטובים.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page