top of page

ברזים / נעם חורב

אני פותחת

את הברז במקלחת

עומדת ומחכה

דקה

ארוכה

ליד השמפו

והמגבת

וחושבת

לעצמי

בקול רם

איך ברזים

הם לפעמים

קצת כמו בני אדם

כי יש אנשים

ששווה לחכות בשבילם גם

חודשים

בזרם הקפוא

עד שהמים יתחלפו

עד שהם יתקלפו

ימצאו להם מקום

ואז פתאום

יתחיל לצאת מהם

החום.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page