top of page

גרם חסד / נעם חורב

אינני מבקש דבר

או אולי בעצם 

מבקש את הכול -

 

שהפרחים בגינה ימשיכו לגדול

שהיום יהיה יותר טוב מאתמול

 

שהמקרר יהיה מלא

שהמצפון יהיה נקי

שלא אפחד ללכת בדרכי

 

שאזכה לראות את שיבתם של הוריי

שאגלה שהנורא מכול מאחוריי

 

שבכל החדרים אאתר את החלון

שהלב יחנה במקום הנכון

 

שיהיה מספר שווה 

של מכסים וקופסאות

שיהיה מספר שווה 

של יושבים וכיסאות

 

שאבחין גם במה 

שלא רואות עיניים

שהילד יענה אחרי צלצול אחד 

או שניים 

 

שלא יתווספו בי קמטי דאגה

שבקצהו של העצב 

לא אמצא עוד מדרגה

 

שאזכור את פניו

של מי שלא שב

שלא אגלה שקיוויתי לשווא

 

ואם נשאר גרם 

של חסד בעולם

שלח אותו אלינו,

ושלח אותו עכשיו.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page