top of page

הבור והבאר / נעם חורב

יש בי בור

שאי-אפשר למלא

יש משהו חולה

שמחפש איזו תרופה

מן ריק שמתגלה בי

פעם בתקופה


וזה לא משנה

שהעתיד נראה מבטיח

וזה לא משנה

שהקרקע יציבה

וזה לא משנה

שעכשיו אני מצליח

וזה לא משנה

שיש לי אהבה


יש בי בור

שאני לא יודע מי חפר

באתי מכאב

כמו שבאתי מעפר

ובשבר שנפער

אני לומד להישאר

והופך לאט-לאט

את הבור

לבאר.


(מתוך 'שמש בצנצנת')

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page