top of page

הבטחה / נעם חורב

הבטחתי לך מזמן באיזה לילה לבן בתוך הבלגן - אני אשים את החיים שלי על ממתינה ואחצה את המדינה כדי לגרום לך לחייך אני אשרוף את מי שיעשה אותך קטנה גם אם המישהו הזה - זאת את בעצמך.

Kommentare


פוסטים נבחרים
bottom of page