top of page

החייל הקטן / נעם חורב

בסוף זה החייל הקטן

ברגע האמת

שלא נותן לאויב להימלט

שישן שעתיים

עם נעליים

ששורף לו בעיניים

שמלכלך את הידיים

בפיח שחור

שהופך משטותניק פתאום

לגיבור


בסוף זה החייל הקטן

בלילה לבן

שעומד מול השטן

ריסים ואצבעות

זה החייל הקטן

שרואה את הזוועות

שמחכה שעות

במוצב שלמטה

שלוקח את הצרחות

של החברים שלו

הביתה


בסוף זה החייל הקטן

ברגע גורלי

שמחביא תהילים בכיס השמאלי

שמסמס ״אני אוהב אותך.״

לאמא

ואז נכנס פנימה

עד האיום האחרון

זה החייל הקטן שעלול לחזור בארון


וכל יושבי המפקדות

ומקבלי ההחלטות

ומטפסי המדרגות

ונושאי הדרגות

מבינים מצוין –


בסוף זה החייל הקטן

היסוד של הבניין

שחובש את הקסדה

שמבצע את הפקודה

שעושה את העבודה

וזאת עובדה –


הלב של כולנו נשען

על החייל הזה, הקטן.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page