top of page

חוכמת המרחק / נעם חורב

וגם על זה אני אצחק

כשיהיה מספיק מרחק

כשהזמן קצת יעבור

והדמעות יהיו לאור

וגם על זה עוד אדבר

במבט כזה, זוכר

אדייק את הפרטים

ואקשור את החוטים

וגם אל זה עוד אחייך

הזיכרון בי יתרכך

והקצוות אז יתעגלו

האסימונים עוד יפלו

וגם מזה עוד אתחזק

כשהכאב המשתק

יהפוך לניצחון

לבאר של ביטחון

וגם על זה עוד אתפלא

אספר בפה מלא

איך אותה סופה עכשיו

היא בקושי רק משב

של הרוח,

של הזמן

ואיך הכל נראה קטן

וגם על זה אני אצחק

כשיהיה מספיק מרחק

וגם על זה אני אכתוב

כשכל הרע יהיה לטוב

אבל כרגע זה מוקדם,

זה יותר מדי קרוב.

コメント


פוסטים נבחרים
bottom of page