top of page

ילד מקולקל / נעם חורב

ילד מקולקל, אל תדאג בכלל

בסוף אתה תבין שיש לך מזל

הם רוצים שתהיה בדיוק כמו כולם

הם עובדי-ייצור קטנים במפעל לבני-אדם

ילד מקולקל, זה בסדר, זה בסדר

אז מה אם כבר שבוע לא יצאת מהחדר

אתה דוהר נגד העדר בעיניים עצובות

אתה ילד של סתיו בין אנשי-המסיבות

ילד מקולקל, הם אומרים לך חבל

אל תיקח אותם ללב, אל תקשיב להם בכלל

ההמון הזה רעב, ההמון הזה אכזר

הם מפחדים פחד-מוות מילד קצת מוזר

ילד מקולקל, ילד מקולקל

הם אומרים לך מילים גדולות כמו פוטנציאל

ומה פתאום גורל, הכל תלוי בך -

אתה בסוף תחליט אם זו קללה, אם זו ברכה

ילד מקולקל, מה אתה שותק?

אל תיתן להם לרגע ליהנות מהספק

אני יודע, זה חונק, זה מרתיח את הדם

אני מכיר את זה היטב, גם אני הייתי שם

ילד מקולקל, אתה תגדל, אתה תגדל

ואז תבין כמו כולם -

ילדים מקולקלים הם אלה שבסוף

מתקנים את העולם.

(מתוך ׳טיוטה של אושר׳)

Commenti


פוסטים נבחרים
bottom of page