top of page

יער / נעם חורב

במחקרים שנעשו ביערות עצומים

הגיעו לממצאים די מדהימים

ולמסקנה אחת חד-משמעית:

העצים מתקיימים בערבות הדדית


מתחת לשטח, עמוק באדמה

מסתעפת רשת שורשים מרשימה

מעין צנרת מפותלת, מלאה בנשמה

שמחברת את היער לרקמה אחת שלמה


המחקר העלה, שכמו בקהילה -

העצים מגלים זה לזה חמלה

מניידים ביניהם משאבים יקרים

מים, מזון ואינספור חומרים


בעיתות מצוקה, בשרב, ברוחות

הם חולקים זה עם זה נחמה וכוחות

יוצאים מגזעם כדי לעזור

וחולקים מהשפע כשבא המחסור


והרי זה מובן

והרי זה לא סוד -

יש לאדם עוד הרבה מה ללמוד

בימים של ייאוש

של כאב

ושל צער

מהעץ הפשוט השוכן לו ביער.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page