top of page

כלים בכיור / נעם חורב

זה לא בגלל

הכלים בכיור

או בגלל ששכחת

לכבות את האור


זה לא בגלל

שאיחרת בשעה

או בגלל שלא מסרת לי

את ההודעה


זה לא בגלל

שלא החזרת לי מבט

או בגלל שלא ביקרנו

את ההורים שלי בשבת


זה לא בגלל

הסדרה שהמשכת אחריי

או בגלל התאריך ששכחת,

בחיי


זה לא בגלל

שנרדמת שוב על הספה

או שהשארת נעליים

זרוקות על הרצפה

לא בגלל

שלא הורדת את האשפה

הכל זה סתם תירוץ,

נו עזוב,

זו סתם קליפה


אני מוצאת סיבות קטנות

כדי להתפוצץ

לכעוס סתם על שטויות

להביט בלי למצמץ

רק כי זה מרגיש

או נדמה לי לפחות

שבזמן האחרון,

אתה אוהב אותי

פחות.

コメント


פוסטים נבחרים
bottom of page