top of page

כל יהודי / נעם חורב

כל יהודי נולד

עם מספר דמיוני על היד

שהולך תמיד איתו -

לאורך חייו

לאורך מותו

כל יהודי נולד

עם רכבת שקופה ממנה ירד

ועליה חייו

ועליה צחוק ילדיו

כל יהודי נולד

עם משא כבד על גבו

וטלאי צהוב מרופט

שנעוץ בדופן לבו

כל יהודי חייב לשאול.

כל יהודי חזר מהשאול.

כל יהודי הוא ניצול.

כל יהודי נולד

עם מספר דמיוני על היד

שעוזר לו לזכור -

מאיפה הוא בא

ולאן הוא לא יכול להרשות לעצמו

לחזור.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page