top of page

לך תחפש / נעם חורב

תתחיל

יש לך מפה ותרמיל

ימינה חזק על השביל

כל רגע עכשיו הוא חשוב

ויקר

בלילה הולך להיות קר

הפחד היה ונגמר

תפסיק להיות כבר עצוב

שנים

ביזבזת שם על השכנים

חלמת לבנות בניינים

ונשארת דבוק לספה

אתה קם

בשתיים וטס אל הים

היית מזמן בנאדם

היום נשארה רק קליפה

לך תחפש, לך תחפש

תן לרוח להיכנס

מהחורים האחרים שבחולצה

לך תחפש, לך תחפש

ואם נמאס, שימאס

לך תחפש כי מי יודע מה תמצא

נכון

מזמן כבר גמרת תיכון

וזה לא שהיית גאון

רק רצית לראות עוד צבעים

ולזכור

רגעים שנזרקת שיכור

לא להיות מפורסם או גיבור

רק לחיות כמו כולם את החיים

תיקח

חלומות עקומים למוסך

יש לך לב, אתה לא איש הפח

תשתמש בו במקום להדחיק

זה מסע

והדרך תהיה עמוסה

אין את אמא לדאוג לכביסה

תיקח תנופה ותחזיק.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page