top of page

לכל מי / נעם חורב

לכל מי שעבר את הלילה

שסלח על בגידה של הגוף

לכל מי שהמשיך הלאה

לכל מי שהצליח לעוף


לכל מי שחייך אל העצב

שהבטיח למצוא בחושך תקווה

שבחר להניח את החרב

לכל מי ששרד אהבה


לכל מי שנגע בנשמה

ועמד מול היופי עצור נשימה

לכל מי שנלחם בצללים

אני עומד כאן מולכם -

ואין לי מילים


לכל מי שבער עם השמש

שביקר במצולות ועדיין נושם

שהלך בשבילים של הנפש

לכל מי שעדיין חולם


לכל מי שהדביק את השברים

עוד מוכן להנות מפשטות הדברים

לא נבהל כשהכול התמוטט

לכל מי שיודע לתת


לכל מי שבחר לא לברוח

שמבעד לבכי זכר לחייך

ספרו לי מאיפה הכוח

ספרו לי, למדו אותי איך.

Commentaires


פוסטים נבחרים
bottom of page