top of page

לרגע דמיינתי / נעם חורב

לרגע דמיינתי מה יקרה

אם תשבור לי את הלב

אם יום אחד תגיד שאתה קם

ועוזב

וחייתי את הכאב

ותיכננתי מה אומר

כשתשפיל את מבטך ותגיד לי:

"זה נגמר".


וציירתי את הדמעות שיפלו

על הרצפה

ואת היד הרחוקה שלך שמוטה

על הספה

ושמעתי את השקט שיפריע לשכנים

וירדתי למטה,

לפרטים הכי קטנים


וידעתי שאמות

ואקום שוב לתחייה

ואסתכל שוב בספק

על כל מה שהיה


כן, לרגע דמיינתי מה יקרה

אם תשבור לי את הלב

אתה בטח חושב

שאני איזו משוגעת

אבל אתה מכיר אותי מספיק טוב

כדי לדעת -

אני חייבת לדמיין

מה בדיוק

ואיך

כדי שאהיה מוכנה

אם יום אחד

תלך.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page