top of page

לשתוק / נעם חורב

ולפעמים, אפשר גם לשתוק.

אם כל המילים נאמרו וכל הקצוות נסגרו אם כל בעלי האינטרס נקמו וכל הצדדים כבר סיכמו, אפשר גם לשתוק.

אם אין לך משהו דחוף להגיד אם אין לך משהו חדש להציע זה לא הופך אותך להיות מפסיד - לשבת ככה, ביציע להסתכל בשקט מרחוק להוריד את המגפון, ולשתוק.

אם כל המילים הושחזו וכל המשאבים בוזבזו אם כל האבנים הושלכו וכל הפרשנים כבר ניתחו, אפשר גם לשתוק.

זה לא עושה אותך פחות חכם זה לא אומר שאתה לא קיים זה לא שהקול שלך לא נשמע בעולם זה פשוט שברגע הזה, המסוים - כשאתה לא יודע אם לבכות או לצחוק אפשר גם לשבת בצד, ולשתוק.

Commentaires


פוסטים נבחרים
bottom of page