top of page

מאה יום / נעם חורב

אדוני ראש הממשלה

הזמן עף

כבר מאה יום עברו

מאז שהבן שלך נחטף


אדוני שר הביטחון

אשתך מוחזקת בידי השטן

כבר שלושה חודשים לא קיבלנו סימן

אנחנו עושים באמת את מה שניתן


אדוני חבר הקבינט

סליחה

נעלמו עקבותיה של אחותך

אנחנו יודעים שהיא אישה חולה

עוד לא הצלחנו לברר מה עלה בגורלה


גברתי השרה

בסרטון קורע לב

בעלך נראה נגרר לשטח האויב

החזרתו לישראל עלולה להתעכב


מנהיגים יקרים,

בכל בוקר תשאלו את עצמכם -

האם אתם קמים

ויוצאים להילחם

כאילו זה הבעל

והאמא

והילד

שלכם?

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page