top of page

מדינה בהמתנה / נעם חורב

מדינה בהמתנה

מדינה בלי אבא-אמא

התקווה הלכה אחורה

והזמן דוהר קדימה


מדינה בהפקרה

עולה בלהבות

מי יציל לנו את הבית?

מי ייתן לנו תשובות?


מדינה בזעקה

מחכה עם גב לקיר

שנסגור את העסקה

כי כבר אין לנו אוויר


אדמה ספוגה בדם

היא שותקת, לא עונה -

כמה יכול לבעור אדם

וכמה יכולה לבעור מדינה?

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page