top of page

מלחמה / נעם חורב

וחזרת משם איש אחר -

קליפה עצובה וריקה

לא היית צריך לדבר

לפעמים מספיקה השתיקה

והעיניים שלך כמו שדה קרב

פגזים חורקים ושורקים בחולות

כאב שעולה על גדותיו

ונפתח כמו תמיד בלילות

והצעקות מהסיוט האחרון

גילו לי את כל האמת -

אתה לא חייב לחזור ממלחמה בארון

כדי לחזור ממנה מת.

בעקבות המקרה העצוב של איציק סעידיאן.

פוסטים נבחרים
bottom of page