top of page

מלחמה / נעם חורב

וחזרתָ משם איש אחר -

קליפה עצובה וריקה

לא היית צריך לדבר

לפעמים מספיקה השתיקה

העיניים שלך הן שדה קרב

פגזים חורקים ושורקים בחולות

כאב שעולה על גדותיו

ונפתח כמו תמיד בלילות

והצעקות מהסיוט האחרון

גילו לי את כל האמת -

לא צריך לחזור ממלחמה בארון

כדי לחזור ממנה מת.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page