top of page

מתפוצץ / נעם חורב

הכל מתפוצץ בכותרות, בעיתונים

בקפה של הבוקר ובין הסדינים

בשואלי שאלות, ובחוסר עונים

הכל מתפוצץ גם אצל השכנים


הכל מתפוצץ שוב בלילה לבן

במסך הקטן, בנקודת הרתיחה

מי הפושע ומי הקורבן?

הכל מתפוצץ גם אצלי, אצלך


הכל מתפוצץ ברחובות, בבתים

היינו אז עם, נשארו רק שבטים

ניסיתי לצאת לרחובות עם שלטים

הכל מתפוצץ בצרחת המתים


הכל מתפוצץ שוב בלילה עצוב

בזקן העזוב, בחגים של תשרי

היה לנו בית, עכשיו יש רק כלוב

ומה יישאר כאן ביום שאחרי?


ועוד מעט האור החלש

ישכיח את מה שהיה כאן אתמול

ואז שוב נוכל להתחיל מחדש

אבל קודם צריך לאבד את הכל.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page