top of page

מתפוצץ / נעם חורב

הכול מתפוצץ בכותרות, בעיתונים

בתכנית של הבוקר ובין הסדינים

בשואלי שאלות ובחוסר עונים

הכול מתפוצץ גם אצל השכנים


הכול מתפוצץ שוב בלילה לבן

באזרח הקטן, בנקודת הרתיחה

היה לי חלום, נשאר רק עשן

הכול מתפוצץ - ביני ובינך


ועוד מעט, עוד מעט

משהו יקרה

עוד מעט, עוד מעט

אתה כבר תראה


זה יתחיל מלמטה, חיוור וחלש

יטפס וייגע עד האור הגדול

ואז שוב נוכל להתחיל מחדש

אבל קודם צריך לאבד את הכול


הכול מתפוצץ ברחובות, בבתים

מדינה רעבה גזורה לשבטים

מי זה למעלה מושך בחוטים?

הכול מתפוצץ בשתיקת המתים


הכול מתפוצץ שוב בלילה עצוב

ברווח שבין האדם והחוק

היה לי אז בית, נשאר לי רק כלוב

בסוף הכי יקר זה לשתוק.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page