top of page

נבואת חנוכה 2024 / נעם חורב

אני מאמין בניסים

כי ראיתי את השמש בתריסים

מפוררת את החושך

לאבק של חמלה

ראיתי עם שלם שואג

מתרומם מהנפילה

ומתוך חורבן הארץ

מתחיל מהתחלה


אני מאמין בניסים

כי ראיתי בתים הרוסים

נבנים מהיסוד

פגשתי נער בשדה

שלא פוחד לרקוד

ראיתי איך החום

מסתנן מתוך הסדק

ומילואמניק שאוחז עגלת תינוק

במקום כלי נשק


אני מאמין בניסים

כי ראיתי דמעות על הריסים

הופכות לאור גדול

פגשתי אנשים

שהקריבו את הכול

ואת אמא אדמה

מגוננת מלמטה

ראיתי שניים ג'ינג'ים

שחזרו בסוף הביתה


אני מאמין בניסים

כי הרחתי פרדסים

במקום אבק שריפה

וראיתי את החסד

נפתח כמו מניפה

ביקשתי משאלה

מכוכבים נופלים למעלה

וחיבקתי אימהות

שחזרו לישון בלילה


אני מאמין בניסים

כי שמעתי ילדה בטקסים

שרה את ההמנון

ראיתי את גבו

של החייל האחרון

והבחנתי במדים

מקופלים בשקיות

פגשתי דור חדש

שמשתוקק כל כך לחיות


אני מאמין בניסים

כי ראיתי בני אדם נמסים

מכאבם, מבדידותם

מעמיסים ציוד על רכב

וחוזרים שוב אל ביתם

וידעתי, הנה קמנו

מהימים הכי קשים

בזכותך,

בזכותנו,

בזכות נס האנשים.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page