top of page

נגמרה לי הסבלנות / נעם חורב

נגמרה לי הסבלנות לאנשים טיפשים

שחושבים שהם יותר חכמים מכולם

נגמרה לי הסבלנות לאנשים אדישים

ששותקים מול כל הסבל והרוע בעולם


נגמרה לי הסבלנות לאנשים מרירים

שתרמיל כבד של ציניות מונח על גבם

נגמרה לי הסבלנות לאנשים קרים

ששום חיבוק או פרח לא ימיסו את ליבם


נגמרה לי הסבלנות לאנשים מזויפים

שישלפו את האמת רק מאחורי הגב

או לכאלה שפופים, רפים ועייפים

שחיים את חייהם בקצב של צב


נגמרה לי הסבלנות לאנשים מכבים

שירמסו את החלום שלי, ככה בקלות

ואין לי עוד עניין בכאלה, צהובים

שימכרו את נשמתם עבור פיסה של רכילות


כן, אין לי כוונה לבזבז יותר זמן

על מי שמנסה לעשות אותי קטן

על כל מי שמרגיש גבוה וחשוב

רק כשהוא רואה אותי מובס או עצוב


שרפתי כבר יותר מדי שנים על לרצות

את כל מי שבסוף תלש לי את הנוצות

והנה כבר מצאתי איזה רגע אמיתי

אני בוחר עכשיו בטוב,

ואז גם הוא בוחר אותי.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page