top of page

עור של פיל / נעם חורב

לאנשים תמיד יהיה מה להגיד

זה לא מפחיד אותי יותר,

זה לא מפחיד.

כבר למדתי להשתיק

את ההד של הפיצוץ

לדעת מה לקחת פנימה,

ומה נשאר בחוץ

לאנשים תמיד יהיה מה להעיר

אם להגיד את האמת –

לא נשאר לי כבר אויר

לכל מי שעוקץ אותי,

שבא בטענות

או מבקר את הבחירות שלי

רק כי הן שונות

אנשים תמיד ירימו גבה

או ישלחו חיצים של רעל

גם אם אין להם סיבה

זה לא מבהיל אותי יותר

זה לא משפיל

ולא מפיל

הלב שלי מוגן

והעור, הוא עור של פיל

איך פעם

עוד הייתי נלחם

בכל אידיוט שחושב שהוא חכם

וזה קרב אבוד מראש –

המנצח הוא מפסיד

כי לאנשים תמיד

יהיה מה להגיד

אבל זה לא מפחיד אותי יותר,

זה לא מפחיד.

Commentaires


פוסטים נבחרים
bottom of page