top of page

עכשיו זה הזמן / נעם חורב

זה עוד לא הזמן לשאלות הקשות

להבין אם היו סימנים מקדימים

הארץ שלנו פצועה אנושות

זה עוד לא הזמן לחפש אשמים


זה עוד לא הזמן לחלק ציונים

להקים ועדות ולתת להן שם

לרדת לכל הפרטים הקטנים

זה עוד לא הזמן, למען השם


זה עוד לא הזמן, לא ניקו את הדם

עדיין מוקדם לסגור חשבונות

המתים מכפילים ומשלשים את עצמם

זה עוד לא הזמן להסיק מסקנות


עכשיו זה הזמן

לצופף את השורות

לשלב את הזרועות

להיות מאוחדים

לחזק את הקורות

להציב מטרות

עכשיו זה הזמן להחזיר את הילדים


עכשיו זה הזמן

לייצב את הרוחות

להחזיק במושכות

להיות חזקים

לאחד את הכוחות

לחבק את המשפחות

כמו שרק ישראלים מחבקים.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page