top of page

עכשיו נרים / נעם חורב

לחיי כל מי שפעם נשרף

שהסתובב סביב עצמו

כמו מטורף

ששנא את המראה

שקיבל כתף קרה

שחסך כל החיים

ולא הגיע לדירה


לחיי כל מי שנפל מצוק

כל הלילה נשאר

לחכות לחיבוק

שניגן את הכאב

שנשאר בסוף רעב

שנשבע יותר אף פעם

לא להתאהב


לחיי כל מי שחי

שאהב יותר מדי

שהעולם הזה אולי

התפוצץ לו בפנים

עכשיו נרים

לחיי כל מי שמת

אבל בסוף לא התחרט

על כל רגע של אמת

אצלו בפנים


לחיי כל מי שהפסיק לעשן

העולם סביבו ער

אבל הלב שלו ישן

שבוכה עוד משירים

מחכה לאישורים

שחושב תמיד על מה

יגידו אחרים


לחיי כל מי שדיבר עם אלוהים

שבוכה רק פנימה

וחושב שלא רואים

שקינא בניצחונות

ששבר ת'ארונות

שפחד שמאוחר

עכשיו להשתנות.

Komentarze


פוסטים נבחרים
bottom of page