top of page

פגשתי פעם איש / נעם חורב

פגשתי פעם איש

שאלוהים נגע לו בראש

הוא לא היה צדיק

והוא לא היה קדוש

אבל היה לו משהו

בחיתוך הדיבור

מן קסם נדיר

בחיוך השבור

ואור שניתז

כמו אש מגפרור

פגשתי פעם איש

שאלוהים נגע לו בראש

הוא לא היה נזיר

והוא לא היה קדוש

אבל היה בו משהו

חזק ומחזק

מן שמחה קדמונית

שאתה רוצה רק לחבק

ומבט שבע-רצון

(אשרי המסתפק)

אי אפשר היה שלא להידבק

פגשתי פעם איש

שאלוהים נגע לו בראש

הוא לא היה מלאך

והוא לא היה קדוש

אבל היה לו כישרון

להביס

או להמיס

את קטני האמונה

בלי להטיף או להכעיס

וגם אחרון הציניקנים

היה מונח אצלו בכיס

כשכולם ראו עפר

הוא ראה רק את התכלת

היה לו גוף של מבוגר

אבל הלב נשאר של ילד

וכששאלתי אותו,

הוא לא אמר דבר

כמה מוזר

וכמה נסתר

אותו הפלא

כי ככה זה עם אנשים

שאלוהים נגע להם בראש -

הם בכלל לא יודעים שהם כאלה.

Comentarios


פוסטים נבחרים
bottom of page