top of page

קריעת ים סוף / נעם חורב

כל אדם

קרע מתישהו את ים סוף

כל אדם

עמד פעם חשוף

מול גלי הסערה

לבדו על הסירה

כל אדם נלחם מתישהו על חייו

כאילו אין ברירה

כל אדם

קרע מתישהו את ים סוף

פעם בנפש

פעם בגוף

כל אדם זכה להינצל

כשהשמיים הפכו לתקרת ערפל

כל אדם מתישהו בחייו

למד לסמוך על האל

ואחרי שחצה האדם

את הים

והגיע לצד השני, המואר

כלום כבר לא יהיה בו אותו הדבר

כי עכשיו הוא מכיר

את עצמתו -

מול הרוח,

הים,

וגם מול עצמו.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page