top of page

קריעת ים סוף / נעם חורב

כל אדם

קרע מתישהו את ים סוף

כל אדם

עמד פעם חשוף

מול גלי הסערה

לבדו על הסירה

כל אדם נלחם מתישהו

כאילו אין ברירה


כל אדם

קרע מתישהו את ים סוף

אם בנפש

אם בגוף

כל אדם זכה להינצל

כשהשמיים הפכו לתקרת ערפל

כל אדם מתישהו

למד להישען על האל


ואחרי שחצה האדם

את הים

והגיע לצד השני, המואר

כלום לא יהיה בו אותו הדבר

כי עכשיו הוא מכיר

את עוצמתו -

מול הרוח,

הים,

וגם מול עצמו.


(מתוך 'שמש בצנצנת')

Comentários


פוסטים נבחרים
bottom of page