top of page

שנה רגילה / נעם חורב

שתהיה לנו שנה רגילה

כזאת שתחזיר אותנו להתחלה

בלי בידודים, בלי מסיכות

ואם כבר גלים - רק בים של שמחות

שתהיה לנו שנה שגרתית

עם בוקר בהיר ותקווה אמיתית

שנדע להבחין בכל הפרטים

שנחזור לבסיס, לדברים הפשוטים

שתהיה לנו שנה מאושרת

בלי מבזקים או דרמה מיותרת

שמדבר הדאגות יישאר תמיד שומם

שנשמח גם ביומיום הצפוי, המשעמם

שנשב עם קפה ועיתון במרפסת

כל רגע כזה, הוא רגע של חסד

שלא נמעיט בכוחה של תפילה

ובעיקר, שתהיה לנו שנה רגילה.

Comentarios


פוסטים נבחרים
bottom of page