top of page

שניה לפני / נעם חורב

הלוואי ומישהו היה יודע להגיד לי שניה לפני שאני מוותר - האם לא נלחמתי מספיק או האם זה הזמן לשחרר.

Komentarze


פוסטים נבחרים
bottom of page