top of page

תפילות / נעם חורב

בסוף

התפילות מיישרות קו

עם המציאות.


פעם הייתי מתפלל ללא לאות -


שאנשום אוויר פסגות

שאטפס על השלבים

עד לקצה המדרגות

ואגע בכוכבים.


היום התפילות שלי צנועות,

נכנעות

תפילות של אין ברירה -


עשה שהיום הזה ייגמר

בלי שיקרה פה

משהו נורא.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page