top of page

גשרים / נעם חורב

מי ייתן והשנה

אתיר את הקשרים

ואבנה לרגלי גשרים-גשרים

גשר מהשכל, ישר אל תוך הלב

גשר מכל מה שהדחקתי לכאב

גשר שישא אותי מעל כל הבדידות

ואחד לחלומות, שיוביל למציאות

גשר מפויס, חזק כמו יהלום

מהילד שהייתי לאיש שאני היום

אחד כזה יציב, מהזיוף אל האמת

(גם לגשרים הכי גדולים יש נטייה להתמוטט)

גשר צר מאוד שיוליך לאמונה -

באלוהים

בבני אדם

בפשטות הכוונה

ואחד כזה פנימי, שחרוט עליו את שמי -

הגשר המדויק, ממני אל עצמי.

פוסטים נבחרים
bottom of page