top of page

אביב / נעם חורב

יש חדשות טובות בעולם -

על כל שקיעה שיורדת בים

עולה גם זריחה באיזה מקום

על כל סיוט, יש גם חלום

על כל זוג אוהבים שנפרד

יש גם תקרת כוכבים וחופה

על כל לב שנשבר ונרעד

יש לב שסגר מעגל, ונרפא

על כל דמעה מלוחה שנחבאת

איפשהו עכשיו פורץ לו גם צחוק

על כל נשימה אחרונה של המת

נשמע גם בכי חזק של תינוק

רק במציאות שלנו,

העצובה

הרקובה

מלחמה מקבלת יותר רייטינג

מאהבה

אבל יש גם חדשות טובות בעולם -

מישהו נופל,

מישהו קם

יש שדה ירוק רחב

על כל עלה שכבר הצהיב

רחוק מפה מתחיל הסתיו

אבל אצלנו בא אביב.

댓글


פוסטים נבחרים
bottom of page