top of page

גלים / נעם חורב

ככל שהזמן עובר אני מבין יותר ויותר מתי להילחם בהם עד הסוף ומתי להוריד את הראש, ולתת להם לחלוף.

פוסטים נבחרים
bottom of page