top of page

ילד / נעם חורב

יהיה לי ילד

בקרוב

ויהיה לו לב טוב

ורחב

יהיה לו צחוק זהב

וחיוך מושלם

הוא יעלה את מפלס האור בעולם

ויעז לחלום

הוא יתיז תום

וחום

ונשמה

לא ידבק בו אבק מלחמה

יהיה לי ילד קטן

והוא ירגיש חופשי ומוגן

הוא יהיה תאב חיים

ומלא כוונה

הוא יבנה כאן בית במדינה

וזאת תהיה הנקמה שלי,

הקטנה.

コメント


פוסטים נבחרים
bottom of page