top of page

משפחת השכול / נעם חורב

אני לא רוצה להצטרף למשפחת השכול.

אחרי הכול

כבר יש לי משפחה

לא רוצה את כל ה"זכרונו לברכה״

אני לא רוצה להצטרף למשפחת השכול.

באמת סליחה,

לא רוצה את כל ה"משתתף בצערך״

אני לא רוצה להצטרף למשפחת השכול.

לא רוצה את הארון

לא את חגיגות יום הזיכרון

לא רוצה את השירים

אני לא רוצה להצטרף למשפחת השכול.

אבל משפחה לא בוחרים.

Commentaires


פוסטים נבחרים
bottom of page