top of page

סליחה / נעם חורב

מהמקום בו נלמד לבקש סליחה יידלק אור בחשיכה כל אבן תהיה לשמיכה

טלאים-טלאים

של רגישות

והאדם יהיה מותר

והאדם יהיה פשוט

מהמקום בו נלמד לבקש סליחה

האדמה הקשוחה

תהיה לחול בוהק

בלי נופלים במערכה

של מי עכשיו צודק

ולא תהיה יותר שריפה

ולא יהיו יותר קרשים

וגם אני

וגם אתה

נהיה טיפה פחות קשים

מהמקום בו נלמד לבקש סליחה

יידלק אור בחשיכה

וחולשה גדולה תהיה לכוח

מהמקום בו נלמד לבקש סליחה

ועוד יותר,

מהמקום בו נלמד

לסלוח.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page