top of page

קודם מעצמנו / נעם חורב

אני מתנדב באיזו עמותה

אבל חותך כמו משוגע על הכביש

בשם הצדק, פתחתי בשביתה

אבל טרקתי את הדלת על קשיש

אני תורם בלי סוף לנזקקים

אבל וואלה, הפתיל שלי קצר

אני מקפיד על למחזר בקבוקים

אבל צועק בלי סבלנות על המלצר

אני יוצא להפגנות מאורגנות

אבל מטנף את החופים והסביבה

אני גבר של כבוד עם הבנות

אבל שלחתי יד גם כשהיא סירבה

אני בעד שוויון להומואים, ברור

רק שלא יתנו ידיים ברחוב

אני צם קבוע בכיפור

אבל העלמתי בשושו את החוב

וזה מתחיל מהדברים הכי קטנים

מלנסות להיות איש טוב בשגרה

מלהגיד שלום בבוקר לשכנים

ולא לקלל את המורה

גם ככה לא פשוט, ומן הסתם -

המציאות פה לא תמיד לטובתנו

ואולי עוד נשנה את העולם

אבל בואו נתחיל קודם מעצמנו.

Comentarios


פוסטים נבחרים
bottom of page