top of page

שנייה לפני / נעם חורב

הלוואי שמישהו היה יודע להגיד לי שנייה לפני שאני מוותר - האם לא נלחמתי מספיק או אולי זה הזמן לשחרר. (מתוך 'שמש בצנצנת')

Kommentarer


פוסטים נבחרים
bottom of page