top of page

זה תמיד מטפטף מלמעלה / נעם חורב

זה תמיד מטפטף מלמעלה

ונספג עמוק באדמה -

השקרים.

הקומבינות של השרים.

הזוהמה.


זה תמיד מטפטף מלמעלה

עד שהבטן מלאה –

השחיתות.

האינטרסים.

הצעקות במליאה.


זה תמיד מטפטף מלמעלה

ומחלחל אל הסלון -

הסרחון.

ההון-שלטון.

ההסתה של ההמון.


זה תמיד מטפטף מלמעלה

וזולג אל הרחוב –

זה הרוב.

ומי שלא טוב לו

שיקום ויעזוב.


זה תמיד מטפטף מלמעלה

ונופל על אנשים -

העיקר שיהיה את מי להאשים

ושהחלשים יישארו חלשים.


זה תמיד מטפטף מלמעלה

ומרטיב את המחנה –

הפחד,

אוי הפחד

מכל מי ששונה.


זה תמיד מטפטף מלמעלה

ואז צף מהביוב –

כל מה שעוד בוסר.

כל מה שכבר רקוב.

וזה עצוב.


כי זה תמיד מטפטף מלמעלה

וממתין להתרחש –

האין.

היש.

האש.

ה"באנו חופש לגרש״.

Comentarios


פוסטים נבחרים
bottom of page