top of page

כוחו באהבה / נעם חורב

לפעמים,

אדם נדרש לעבור טלטלה

להישבר

להיגמר

כדי להתחיל מהתחלה


להיקרע מביתו

מאדמתו

ומשמו

להתבוסס בדמו

רק כדי לחזור מפוכח

ומרוכך

שוב אל עצמו


לפעמים,

אדם מוכרח להירמס

להיהרס

לצאת מעורו

כדי שוב להיכנס


הוא נדרש לטפס

לחפש את התשובה

כדי להבין

שאין טובה

כדרך התקווה

שכוחו ברוחו,

כוחו באהבה


הוא חייב להתנפץ

לחתיכות קטנות

כדי להשתנות

להיבנות –


זה קורה עם בני אדם.

זה קורה עם מדינות.

Comments


פוסטים נבחרים
bottom of page